O nás

Projektování a výroba velkých součástí, modernizace systémů hydrauliky, mazadel a ovládání, uskutečnění projektů pro zvyšování lisovacího tlaku nebo válcovacího tlaku pro výkonové lisy, válcovací tratě a jiné hutnické stroje

Společnost STRENG s.r.o. je oficiální zástupce společnosti York Portable Machine Tools (Canada) v České republice a také v zemích Evropské unie. Dopis ofociálního zastupujícího >>>

streng

Navíc společnost STRENG realizujespolečné projektysvelkým strojírenským
koncernemTS PLZEN a je jeho oficiálním zástupcem v Ruské Federaci a
ostatních zemích bývalého svazu.

Společnost York Portable Machine Tools je výrobcem pohyblivého zařízení pro axiální vyvrtávání a navařování, která umožňují uskutečňovat obnovu a opravu válcových vnitřních povrchů (včetně vzdálených podélně souosých otvorů), a vnějších povrchů, to se využívá v silniční,stavební a lomové technice, v zařízení pro metalurgický, cementářský a strojírenský průmysl.

 

 

Kromě dodávek pohyblivého kovoobráběcího zařízení naše společnosti vykonává práce dle následujících zaměření:

  • Pomocí pohyblivého zařízení obnova povrchů pro umístění matice pilíře, pracovních válců, a také pracovního nářadí na příčnících hydraulických a mechanických lisů;
  • Obnova válcových povrchů pro instalace mosazných vložek a těsnění v hydraulických válcích s uskutečněním opatření pro zabránění dalšího korozního opotřebení;
  • Pomocí pohyblivého zařízení obnova; pracovních povrchů klecí válcovacích tratí a poutních stolic, a také povrchů v součástkách systému pohonu, která jsou určená pod ložiska;
  • Obnova zbořených nebo výroba nových závitových otvorů až do M130 v tělesech součástí různého zařízení;
  • Obnova opotřebovaných vnějších povrchů hřídel (čepy a čepové desky pánví na odlévání oceli a pánví na přepravu surového železa), vnitřních válcových povrchů (úložná místa pod ložiska v tělesech reduktorů, ramena jeřábů a podpěry ramen přístavních jeřábů, očka korečků rýpadel a jeřábů, brzdové bubny šachtových výtahů), a to na místě s použitím velmi přesného pohyblivého zařízení;
  • Uskutečnění opravářských svařovacích prací pro obnovu zbouraných velkých součástí, včetně provozovaných pod tlakem nádob, v dílnách dle technologií, umožňujících svařovací práce bez předběžného nahřívání a následného termického zpracování opravené součásti;
  • Uskutečnění demontáže a montáže lisovacího a válcovacího zařízení s výměnou vysokotlakého potrubí;
  • Projektování a výroba velkých součástí, modernizace systémů hydrauliky, mazadel a ovládání, uskutečnění projektů pro zvyšování lisovacího tlaku nebo válcovacího tlaku pro výkonové lisy, válcovací tratě a jiné hutnické stroje;
  • Dodávka pohyblivého vyvrtávacího a navařovacího zařízení, a také dalšího pohyblivého zařízení a strojů (frézovacích, brousicích, vrtacích a závitořezných) s následujícím uskutečněním zaškolení personálu, také se záručním a pozáručním servisem.