Novinky

Prosinec 2019

Práce na expertize základních dílů lisu R9000 (90 МН), K5000 (50 МН), R5000 (50 МН): - Pevnostní výpočty základních dílů a zjištění únavy materiálů.

- Vypracovaní možností změny konstrikce sloupu kvůli jejich delší životností .

- Expertiza stavu základních dílů lisu pomoci NDM v přístupných místech;

- Kontrola zatížení jednotlivých sloupu a jejich předpětí a to pomoci tenzometrie.

- Zjištění stavu základních dílů

- Vystavení protokolu a doporučení na jejich požitiListopad 2019


Obnova geometrie otvoru v radialne-kovacim stroji GFM MODEL SX-32 a to pomoci mobilního kovoobráběcího stroje a doprovodu průmyslové geodezie.

Obnova 8x technologických otvoru Ø950Н8 v tělese kovacího bloku.

Příprava otvoru pod návar, návar otvoru materiálem který zajistí pevnost od 40 HRc, a vyvrtávaní otvoru na rozměr výkresové dokumentace.

Vyvrtávaní 4x otvoru Ø600H8 do odstranění poškození kovacího bloku.Říjen 2019


Lis NKMZ 230C 300MN určeny pro teple pěchovaní – určeni zvýšení maximálního usili lisu na 350MN, taktéž zvýšení světlostí lisovacího prostoru na 170mm, a zachovaní základních dílů ve stejném stavu

1. Pevnostní vypočet únavy základních dílů při zvýšení usili na 350MN

2. Vypracovaní technického řešení zvýšení světlostí lisu během pěchovaní na 170mm.Srpen 2019


Provedena realizace zvýšení usili lisu Shleman z 15 MN na 20 MN v následujícím objemu:

1. Horni traverza – zvýšení pevnosti povrchu v zóně koncentece pnuti na učet plastické deformace a zvýšeni tvrdosti. Podobné operace dovoluji značně zvýšit práh únavy materiálů v zóně pnuti, a takto zajisti dlouhodobé přetížení dílu během lisovaní.

2. Spodní traverza – oprava pomoci speciální metody svařovaní bez předehřevů. Během oprav byly řešeny stávající příčiny a taky řešeny příčiny jejich vzniku.

3. Sloupy – byly zesíleny.

3.1. Pomoci mobilních strojů byly vyrobeny otvory pro elektrické ohřívače.

3.2. Demontáž matic sloupu, očištění zavitu od nečistot a koroze vzniklé během provozu lisu. Nanesení speciálního maziva a termoutažení matic sloupu dle speciální metody patentované naší společnosti.

3.3 Kontrola zatížení, rovnoměrností a hnuti sloupu pomoci tenzometrie.Srpen 2019


Provedena expertiza stavu základních dílu lisu 60MN Škoda a byla vypracovaná následující technická řešení:

- Vypočet pnuti a deformace a zjištění rezervy únavy materiálu

- Kontrola příčníků v místech přístupných kontrole

- Ultrazvuková kontrola závitových časti sloupu

- Kontrola stavu uzlu v miste styku matice s traverzou

- Kontrola dotažení matic sloupu pomoci tenzometrie

- Kontrola rozloženi lisovacího tlaku na sloupech pomoci tenzometrie

- Vystavení protokolu a doporučeníČervenec 2019


Oprava komory vakuové elektrické peci pomoci svařovacích materiálu firmy SABAROS. Při vyberu svařovacích materiálu a technologii jsme musely počítat s extrémně vysokou teplotou.Kveten 2019


Zúčastnili se prací na stavbě ledoborce nove třídy LK-60 projektů 22220 „Ural“, je to třetí stavba ledoborce kam jsme byly pozvaní bez výběrového řízení a to za úspěšné provedené práce na stavbě dvou předchozích ledoborců „Arktika“ a „Sibiř“.Červen 2019


Diagnostika rámu pohyblivé a statické časti segmentu 8-9 strojů na liti sochoru od firmy DANIELI.

Během prací bylo realizováno:

- Vizuální kontrola

- Geodetické záměry rámu MNLZ pomoci systému Leica AT402

- Defektoskopie NDM

- Vystavení protokolu a doporučeníDuben 2019


Provedena expertiza stavu 2x lisu ve válcovně trub ve městě Vyksa. Následně byla vypracovaná zprava s doporučením.Březen 2019


Provedena expertiza stavu lisu v podniku „Plitprom“ ve městě Perm, byla zjištěna řada závad. Byl navrhnut způsob řešení během GO.Únor 2019


Po expertize stavu a zjištěných trhlinách v pohyblivé traverze lisu 60MN, bylo vypracováno technické řešení a realizovaná oprava na miste pomoci svařovacích materiálu firmy SABAROS.  

 

Únor 2019

Naše společnost pořídila velice přesný geodeticky přístroj Asolute Trecker Leica AT402, který nám umožnuje zaměřit jak náš mobilní stroj tak i obráběny povrch s přesností 0,01mm/m.

 Leden 2019

Komplexní expertiza a následně oprava pohyblivé traverzy lisu П315 pomoci svařeni metodou bez předehřevu!

 

Prosinec 2018

Pomoci mobilního vyvrtávacího stroje York 4-14 byla provedena operace na opravu paky vozíků šlaku KAMAG 2703 za doprovodu průmyslové geodezie.

 

Prosinec 2018

Provedena expertiza základních díly lisu 750 MN metodou NDM a tenzometrie, rovnoměrnost zatížení.  Dle výsledku byly dodaný doporučení na další pracovní zatížení lisu.

 

 23. ledna 2018

Velká zakázka na expertizu hydraulického lisu silou 3150 t. Díky stálému přetížení tohoto lisu bylo naší expertní skupinou zjištěno že většina dílu je NAPROSTO NEPOUŽITELNÁ pro další provoz lisu. Závěrečný protokol o stavu lisu významně pomohl s plánováním údržbových prací během následujících odstávek.

 

 

15. ledna 2018

Tým našich expertů provedl diagnostiku mechanického lisu nedestruktivní metodou. Během několika málo hodin jsme díky zkušenostem a speciálním přístrojům odhalili příčiny poruchy stroje neviditelné pouhým okem.

7. ledna 2018

I během Vánočních a Novoročních svátků naši experti prováděli technicky obtížně proveditelné frézování s podporou průmyslové geodezie.

 

3. prosince 2017

Na lisu Siempelkamp silou 200MN byla provedena defektoskopie:

* Horní traverza

* Pohyblivá traverza

* Spodní traverza

* Závitové části sloupu

 

 

25. listopadu 2017

1. Byla provedena kontrola šaboty metodami nedestruktivní zkoušky v místech přístupných kontrole. V průběhu kontroly byly na horizontálním povrchu místa uchycení nářadí zjištěny dvě trhliny o celkové délce 590 mm a hloubce až 160 mm.

2. Bylo vypracováno doporučení pro opravu šaboty. Dodržením doporučené technologie oprav odstraníme praskliny a dosáhneme v místech jejich vzniku vysoce kvalitního kovu s vysokou pevností a mechanickými vlastnostmi. Provádění oprav naší technologii v souvislosti s periodickými inspekcemi zajistí dlouhou bezporuchovou činnost šaboty.19. listopadu 2017

Proveden výpočet konstrukce válce děrovacího lisu.

Provedena expertiza válce hydraulického lisu v místech přístupných pro kontrolu. Byla zjištěna trhlina ve spodní části válce po celém obvodu, válec je v havarijním stavu kdy hrozí utrhnutí spodní části válce.10. listopadu 2017

Provedena kontrola víka drtičky nedestruktivní metodou. Byli určeny rozměry a polohy vnitřních defektů.

 

 

 

3. listopadu 2017

1. Byl sestaven 3D model rámu válcovací tratě a provedeny výpočty vypočty pnutí. Výsledky ukazují, že stávající konstrukce rámu neposkytuje dostatečnou rezervu pro únavovou pevnost. V případě nepřetržitého provozu válcovací tratě na konstrukční rychlost je proces vzniku a šíření únavových trhlin nevyhnutelný.

2. Zjištěěn stávající stav pnutí ve stojanech č. 6,7 provedený metodou elektrotenzometrie. Matematické modely postavené na základě analíz ukazují současný stav pnutí a mohou být použité pro optimalizaci v budoucnu.

3. Byla provedena kontrola rámu tratě č. 6,7 nedestruktivní metodou.

4. Mechanické vlastnosti rámu tratě č. 6, 7 byly stanoveny tvrdoměrem.

5. Byla simulován vliv tvaru (radiusu) v zóně v které se nachází přitlačný šroub opěrných válců. 

25. října 2017

Byla provedena kontrola pravého a levého rámu válcovací tratě nedestruktivní metodou.

Zjištěny dvě trhliny ve svorníkach a trhlina ve šroubu uchycení tratě k základu.

 

23. října 2017

Provedena expresní revize pohyblivé traverzy lisu na zjištění šíření trhlin nedestruktivní metodou. Bylo provedeno hodnocení stavu pnutí a příčiny vzniku trhlin.

 

 

10. října 2017

Byla provedena expertiza stavu horní a pohyblivé traverzy nedestruktivní metodou. Zjištěno velké množství trhlin vznikajících od technologických otvorů horizontálních částí traverzy. Pohyblivá traverza se nachází v havarijním stavu kdy další provoz hrozí celkovou destrukcí.

Bylo doporučeno neprodlené vypracování technologii oprav a její realizace.

Byla provedena expertiza stavu spodní traverzy kde bylo zjištěno množství trhlin v délce cca 200 mm.

Provedena ultrazvuková defektoskopie závitových částí sloupů stahovacích svorníku.

Kontrola rovnoměrnosti zatížení sloupů metodou tenzometrie.

Revize systému automatizace a hydrauliky

Zjištěn objem prací nutných k modernizaci stroje.

 

25. září 2017

Naši odborníci provedli diagnostiku aktuálního stavu základních dílů horizontálního lisu silou 35 MN

1. Byla provedena defektoskopie vad na závitových částech sloupů lisů a stahovacích svorníku horní traverzy lisu sílou 10 000 tun.

2. Byla provedena kontrola příčných nosníků zdvihacích a vyrovnávacích válců lisů metodami nedestruktivní kontroly.18.01.2017

Společnost STRENG s.r.o. se podílela ve spolupráci se SIGMA GROUP a.s. na výstavbě elektrárny Ledvice pro ČEZ a.s.

V průběhu zpevňovaní rámu pro usazeni čerpadla svářením, došlo k jeho deformaci, a jako důsledek zvýšeným nežádoucím vibracím čerpadla. Pomoci mobilního obráběcího stroje pracovníky STRENG s.r.o. odstranily frézováním na miste deformaci rámu s přesnosti 0,1mm

Říjen 2016

Během plánovaných středních oprav v BONATRANS GROUP a.s. byly provedeny následující práce:
Kovací lis CKZW 56/65 – provedena expertiza NDM spodní traverzy v oblasti vyvářených drive technologických otvoru M12 s negativním výsledkem. Provedena expertiza NDM (UZI a kapilární) horní desky středové traverzy v problematické zóně lisovacího prostoru. Zjištěné a uvedené v protokolech trhliny byly vydrážkovaný a následné vyvařený pomoci speciální technologie která nevyžaduje předehřev a nasládne tepelné opracovaní.
Prohibaci lis – provedena expertiza všech sloupu pomoci NDM (UZI).
Kovací lis CKN 800 – realizovaná regulace styčné plochy (matice – příčník) na spodní traverze bez demontáže sloupu!!!
Všechny opravy byly provedeny na zařízeních v BONATRANS GROUP a.s. bez demontáže!

 

Обработка мобильным станком Обработка мобильным станком Обработка мобильным станком Обработка мобильным станком Обработка мобильным станком Обработка мобильным станком

 

 

 

Září 2016

S využitím mobilní vyvrtávačky YORK 4-14 ET s elektrickým pohonem byla realizovaná regulace vnitřního průměru oběžného kola francisové turbíny. Hlavni problém spočíval v tom že turbína byla vyrobena začátkem minulého století z šedé litiny. Nehledě na to že materiál není svařitelný, stroj na vyvrtávaní byl upevněn pomoci speciálních podpěr. Obrábění proběhlo v běžném režimu s přesnosti na setiny.

 

Srpen 2016

Provedena renovace tiskárenského válce na stroji Wifag OF7 v tiskárně Vltava-Labe-Press. V průběhu opravy na válci byla rozšířená a prohloubená drážka, s dosažením požadované drsnosti povrchu kvůli spojitosti s kompozitním materiálem. Na vydrážkovaní a odstranění přebytečného kompozitu byl požit mobilní soustruh a bruska.

 

Květen 2016

Během plánovaných středních oprav v BONATRANS GROUP a.s. bylo realizováno zvětšení závitových otvorů na lise úsilím 800 tun. Práce byla provedena pomocí mobilního závitořezného stroje s hydraulickým pohonem.

 

24.01.2016

Constellium Extrusions Děčín s.r.o.
Odborníkem společnosti STRENG s.r.o. ve výrobní hale Constellium Extrusions Děčín, během odstávky, byla provedena částeční kontrola základních dílů horizontálního hydraulického lisu 35 MN výroby Škoda.

Během expertizy bylo provedeno následující:

- částečná vizuální prohlídka příčníků lisu v přístupných místech technologických otvoru ;

- ultrazvuková kontrola závitových časti sloupu;

- kontrola stavu kontaktních povrchu spojů „matice sloupu – příčník“  v nezatiženem stavu lisu.

 

23.01.2016

KLC Service, s.r.o. (http://www.klc.cz)
Frézování povrchu lyži pro usazeni převodovky turbodmýchadla v elektrárně EOP.

23.01.2016

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o (http://www.sroubk.cz/)
V rámci spolupráce s koncernem TS Plzeň a.s. naši odbornici provedly úpravu frézováním povrchu beranu horizontálního lisu SAKAMURA 3,5 MN. Úpravy byly provedeny pomoci mobilního zařízeni primo ve výrobní hale bez demontáže příčníků lisu.

22.01.2016

BENTELER Automotive Rumburk s.r.o. (www.benteler.com)
Realizovaná úprava beranu (výroba nových závitových otvoru M30 a H36) na lisech CYAB 1000 a CYAB1200 výroby ŽDAS a.s. Úpravy byly provedeny pomoci mobilního zařízeni primo ve výrobní hale bez demontáže příčníků lisu. Garantovaná přesnost geodetického zaměřeni min.0,1mm

04.06.2015

Společnost STRENG s.r.o. se zúčastnila středních oprav na výrobní lince železničního dvojkolí ve společnosti BONATRANS GROUP a.s. (Bohumín,Česka Republika) od 27.4.15 do 5.5.2015. V průběhu těchto oprav byly vykonaný následující práce:
Provedena expertiza základních součásti všech lisu metodou NDM. Byly objeveny praskliny v horní traverze lisů 8 MN, zjištěny důvody jejich vzniku a nabídnuty technicky návrhy na odstraněni závad.

             

Na lise 8MN obnoveny spoje úchytných svorníků z obou čel mobilním obráběcím zařízením , zvětšením závit.řady.
Demontovaný zalomené svorníky uchyceni hlavních válců na lise 64MN (hloubka umístěni zálomu 420mm).
Výměna a dotaženi všech svorníků uchyceni hlavních válců na lise 64MN

       

Firma STRENG s.r.o. se zúčastnila středních oprav společně s dalšími 18 firmami mezi nimi :ŽDAS a.s., VITKOVICE MECHANIKA a.s., Průmyslové montáže s.r.o.a další.
 
V období od 6 do 16 května 2015 specialisté společnosti STRENG s.r.o. prováděly opracováni mobilním strojem na obráběni čel. Byl obnoven pracovní povrch (mezikruží 400mm/1400mm) zařízeni na testovaní naprav vysokorychlostních vlaku.

               
                                                                                             
Práce byly prováděny v přísném souladu s plánem údržby a technických požadavků, v plném souladu se všemi pravidly a předpisy ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Opravy byly realizovaný přímo na místě pomoci mobilního  kovoobráběcího zařízení, čímž se podařilo vyhnout demontážním pracím.
Společnost STRENG s.r.o. obdržela status spolehlivého poskytovatele služeb a bude využívaná pro provádění podobných práci v budoucnu.

 

 

15.04.2014

Naše společnost se zúčastnila mezinárodního strojírenského veletrhu
FOR IDUSTRY 2014 v Praze.

DSC 0239-1

DSC 0242-1

DSC 0243-1